5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 15/10/2020

Ngày viết 16/1/2015 691-695 Những ghi chép này là được viết lại từ nhật ký của Nikola Tesla 691. Tôi hoàn toàn kiệt sức, nhưng tôi không thể dừng công việc, những thí nghiệm của tôi quan trọng tuyệt vời và kì lạ đến mức tôi khó khăn lắm mới dừng lại để đi ăn. … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 14/10/2020

Ngày viết 8/1/2015 686-690 686. Nhờ sự đồng hoá hoàn toàn trí tuệ với cuộc sống của chính mình mà hiểu biết đã biến thành khả năng thực sự. Đó là lý do vì sao mọi việc đều có vẻ dễ dàng đối với một số người và họ gọi nó là năng lực tự … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 13/10/2020

Ngày viết 2/1/2015 681-685 681. Sự suy nghĩ không thể ngừng lại trước khi đến điểm tột cùng của nó, vì chính là ở điểm tột cùng sẽ dẫn đến liên tiếp những sự tưởng tưởng hấp dẫn nhất. 682. Vì các nguồn tin không vững vàng, luận cứ không chắc chắn, vì ngẫu nhiên … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 12/10/2020

  Ngày viết 25/12/2014 676-680 676. Nếu bạn mở rộng suy nghĩ của mình vượt khỏi mục đích ban đầu, và nghĩ đến điều bạn muốn ở phạm vi lớn hơn, thì các giải pháp cho mục đích của bạn sẽ nở rộ như hoa cỏ mùa xuân, và giải pháp bạn chọn có khả … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 11/10/2020

Ngày viết 19/12/2014 671-675 671. Sự sáng tạo mang tính huỷ diệt sẽ đem lại sức sống trong công việc khi loại bỏ cái cũ thiếu hiệu quả và thay vào đó các cách thức mới tốt và năng suất hơn. 672. Những của cải từ trên trời rơi xuống có được một cách dễ … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 10/10/2020

Ngày viết 12/12/2014 666-670 666. Cách công hiệu nhất để phát triển nội tại của mình là phát triển những đức tính bồi dưỡng cho nội tại ấy, bắt đầu là hãy ở một mình ở những lúc bạn mất phương hướng. Hãy ngồi lặng yên trước sự trào dâng của những thôi thúc bên … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 9/10/2020

Ngày viết 3/12/2014 661-665 661. Nhờ đức hư tĩnh nên tâm sáng suốt, tâm sáng thì thấy trước cái loạn sắp xảy ra. Cái gì an định thì dễ nắm, điểm chưa hiện thì theo dấu nó để biết, tránh hấp tấp. 662. Muốn trị thiên hạ mà hữu vi tức không làm thì ta … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 8/10/2020

  Ngày viết 29/11/2014 656-660. 656. Thái cực có nghĩa là lớn hơn hết, cao hơn hết hoặc trước hết cả. Thái cực cũng như Đạo, nó sinh ra Lưỡng nghi, Tứ tượng, Bát quái tức “Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, ba sinh vạn vật”. 657. Biết được cái sắp đến thì … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 7/10/2020

Ngày viết 22/11/2014 651-655 651. Một sự kết hợp có vẻ không hay hoặc không ăn nhập gì thường gợi lên một phản ứng dây chuyền giữa các ý tưởng rất hay. Khi sàng lọc các ý tưởng, bạn có thể làm tiêu tan sự động nào thực sự. Hãy luôn nhớ rằng, tất cả … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 6/10/2020

  Ngày viết 15/11/2014 646-650 646. Tất cả những gì bạn làm phải hứa hẹn mang lại lợi ích cho bản thân như sự tiến bộ hay niềm vui chứ không chỉ nằm ở khía cạnh vật chất, nếu không bạn sẽ không có động cơ để làm điều đó. 647. Thử hình dung nếu … Read more