19/11/2021

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 19/11/2021   1736-1740   1736. Nhiều người mà đã dần dần hạ thấp những tiêu chuẩn cá nhân của họ trong một nỗ lực để giành được sự chấp nhận của xã hội và những tiện nghi của cuộc sống, thường kịch liệt chống đối những người có khuynh hướng …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân