25/2/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN 1301-1305 1301. Con đường tu “thập thiện” (lo trau giồi các đức hay nết tốt của luân lý thông thường được gọi là thánh đạo sẽ không bao giờ đưa anh đến GIẢI THOÁT được. Những bậc thánh trên các bậc thánh, dù … Đọc tiếp

23/2/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN 1296-1300 1296. Dưới mọi hình thức, bao giờ đạo đức luân lý thông thường cũng có ý bảo ta luôn luôn nên có thái độ phải làm một cái gì để “cải thiện” tình trạng hiện tại cho tốt đẹp hơn. Làm hoặc … Đọc tiếp

22/2/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN 1291-1295 1291. Cẳng vịt thì ngắn, cố mà kéo dài nó đau ; giò hạc thì dài, cố mà làm cho nó ngắn, nó khổ. Cho nên, Tâm mà dài, không phải cái nên chặt bớt ; Tâm mà ngắn, không phải cái … Đọc tiếp

20/2/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN 1286-1290 1286. Nhị nguyên dạy NHỚ, cho nên cái học của họ là cái học ôn cố tri tân. Nhất nguyên dạy QUÊN, vì biết quên quá khứ thì TÂM mình mới thích ứng kịp với cái vạn biến của cuộc đời muôn … Đọc tiếp

19/2/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN 1281-1285 1281. Sự biết mình phải là công việc làm đầu tiên, vì Đạo không đâu xa : Đạo ở nơi mình. Phải quan sát chính cái con người của mình, mà đừng phê bình, nghĩa là chê khen. Không phê bình, không … Đọc tiếp

18/2/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN 1276-1280 1276. Sử dụng con Tâm mình như mặt gương, là thu nhận tất cả, chứ không có sự lựa chọn, nghĩa là không chọn riêng những gì mình ưa thích và loại bỏ một cách triệt để những gì mình không ưa … Đọc tiếp

17/2/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN 1271-1275 1271. khi tâm trí ta là một khối dầy đặc những thành kiến cá nhân và chủng tộc, những thành kiến xã hội cố định truyền thống của cả ngàn muôn đời kết hợp mà ta đã đặt cho nó cái tên … Đọc tiếp

16/2/2021 ( Mấy ngày trước nghỉ Tết)

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN 1266-1270 1266. Tạo hóa không bao giờ tạo ra cân đối. Cân đối đồng nghĩa với sự bất động, với sự gì như đã kết liễu. Cái gì không cân đối, trái lại, cái gì gây được cái cảm giác như chưa xong … Đọc tiếp

10/2/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN 1261-1265 1261. Vạn vật, không vật nào mà không cõng dương và bồng âm, nhờ cái khí của HƯ VÔ mà điều hòa với nhau. 1262. Cũng như cái gì đã qua, là qua hẳn. Đạo, không có quá khứ. 1263. Muốn nắm … Đọc tiếp