25/1/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN

1196-1200

1196. Thiền chính là mũi tên với người xạ thủ, thì phát tên chân chính hầu như mở màn cho anh một ngày mới bắt đầu. Anh có cảm nhận mọi hành động đều chân chính và có lẽ quan trọng hơn, mọi điều phi hành động đều chân chính. Trạng thái này thật là tuyệt diệu. Thế nhưng ai đã có được trạng thái này,với cái mỉm cười tinh tế, tốt hơn là làm như mình không có. Chỉ với một lòng an nhiên mạnh mẽ thì trạng thái đó mới sớm trở lại.”

1197. Mũi tên của anh không đi xa, vì chúng không đủ mức tâm linh. Anh phải tự mình xem như đích nằm xa vô tận. Ai cũng thấy một điều được khẳng định lại hằng ngày, là một xạ thủ giỏi bắn với một chiếc cung trung bình mà tên lại đi xa hơn một xạ thủ vô hồn bắn với chiếc cung mạnh nhất. Thế nên, vấn đề không nằm nơi chiếc cung mà nơi sự ‘tỉnh giác”.

1198. Khi đó thì có thể nói, thay vì anh lặp lại lễ nghi đó như một kẻ trả bài thì ông tạo tác một cách hồn nhiên từ sự sáng tạo của cái hiện tại chớp nhoáng, để cho vũ công và vũ điệu chỉ là một. Khi anh diễn bày lễ nghi đó như một vũ điệu xuất thần thì sự tỉnh giác tâm linh của anh sẽ đạt tới sức mạnh cao nhất.

1199. Ðối với kẻ đầy tham vọng, lo đếm những lần trúng đích của mình, thì đích bắn chỉ là một tấm giấy tội nghiệp mà anh ta bắn nát. “Ðại pháp” của thuật bắn cung xem đó là trò quỉ sứ. Pháp này không hề biết tới một cái đích dựng lên cách người bắn một khoảng cách nhất định. Pháp này chỉ biết tới một cái đích, đích này không thể nhắm tới bằng kỹ năng. Pháp này gọi cái đích đó, nếu phải dùng ngôn từ để gọi, là Phật.

1200. Anh lo lắng một cách vô ích, hãy loại bỏ chuyện bắn trúng đích ra khỏi đầu! Anh có thể thành tựu thuật bắn cung – Thiền dù cho không phải phát tên nào cũng trúng. Tên bắn trúng đích chỉ là cái thử thách và khẳng định ngoại cảnh của tâm thức anh, tâm thức vô sở cầu, vô ngã, định tâm, hay bất cứ tên gọi gì mà anh đặt cho trạng thái này. Sự thành tựu cũng có nhiều mức độ và khi người ta đạt tới mức cao nhất thì cái đích bên ngoài mới không còn bị bắn hụt.

Photo Pinterest

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân