30/1/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN

1221-1225

1221. Ai đã vượt trên sống chết, kẻ đó là người tâm không còn vướng bất cứ cái lo ngại nào, không còn nghĩ ngợi về diện mạo của cái sợ ra sao.

1222. Là thiền gia, anh không bao giờ sợ chết cả và từ đó tới nhiều năm sau, anh luôn luôn vật lộn với câu hỏi đó và cho đến khi nó không còn làm anh bận tâm nữa. Cái ẩn mật cuối cùng của thiền là anh được giải thoát khỏi ý nghĩ về cái chết. Từ hàng trăm năm nay, mục đích này nhưng tới nay không có nhiều người đạt được.

1223. Phòng tập của kiếm thuật xưa nay đều mang tên: nơi chốn của sự giác ngộ. Qua mỗi vận động vô ngại của tâm thức anh thì thực tại đó lại hiển hiện và trong “nó” anh gặp lại thực tại như gặp lại tự tính uyên nguyên và không tên của mình. Anh cứ luôn luôn gặp lại tự tính đó, nó hiện ra với anh như mức năng lực cùng tột mà anh có thể đạt.

Thực tại vì anh – và qua anh mà tới với người khác – mà hiện ra trong hàng ngàn dạng hình và sắc thể. Thế nhưng, dù khổ luyện một cách kiên trì và nhẫn nhục, anh cũng chưa tới được cái mức, trong đó Thiền đã rốt ráo xuyên suốt và cháy bỏng trong anh, để anh được tinh thần Thiền chuyên chở qua hết ngõ ngách của đời sống, để sự hữu hiện của anh chỉ toàn là những giờ phút tốt đẹp: vì đối với anh, sự tự do cao cả nhất chưa thành cái thiết yếu sâu xa nhất.

1224. Nếu anh tiếp tục đi tới cùng thì anh lại phải lên đường lần nữa – trên con đường của nghệ thuật phi nghệ thuật. Anh phải làm một bước nhảy quyết định thì sau đó anh mới sống từ thực tại như một kẻ đã đồng nhất với thực tại. Anh phải lại trở thành học trò, phải thành kẻ sơ học, phải vượt qua đoạn đường cuối cùng, đoạn dốc ngược nhất, của con đường mà anh đã chọn, phải nhiều lần chuyển hóa nữa.

1225. Nếu thành công với cái liều lĩnh này thì đời anh hoàn toàn thành tựu, trong đó anh sẽ gặp cái thực tại không hề gián đoạn, thực tại về mọi thực tại, gặp cái uyên nguyên vô hình vô tướng của mọi uyên nguyên: đó là cái Không, cũng là cái sinh ra tất cả, anh sẽ được nó nuốt trọn và từ nó mà tái sinh.

Photo : Yurie_616

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân