5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 10/11/2020

 

Ngày viết 8/7/2015 821-825

821. Cá nhân làm việc gần như luôn có hiệu suất cao hơn khi làm việc nhóm cả về chất lượng, số lượng và hiệu suất nhóm càng thấp khi số người trong nhóm càng cao.

822. Những người có khả năng sáng tạo phi thường nhất là những người đủ hướng ngoại để chia sẻ và thúc đẩy những ý tưởng, nhưng họ luôn nhận thức về bản thân như là một cá nhân độc lập.

823. Tập trung tâm trí vào công việc đang làm, ngăn cản sự tiêu phí năng lượng vào những thứ không liên quan.

824. Một người ngồi yên lặng dưới gốc cây ngoài viên- trong khi những người khác đang rôm ra đánh chén bên trong – người ngồi dưới gốc cây khả năng cao sẽ có táo rơi xuống đầu hơn.

825.
Mãi mãi một trí tuệ.
Hành hương qua những biển cả xa lạ.
Của suy tư, trong cô độc.

Photo Prettybookplaces

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân