5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 15/9/2020

Ngày viết 29/6/2014 536-540

536. “Vô vi” không phải là “không làm gì” cũng không phải “Không vì cái gì” bởi vì khi ai đó ở trong trạng thái Vô vi làm rất nhiều việc. Vô vi là “làm cái của cái Vô”. Cái Vô ở đây là làm theo lẽ tự nhiên, khách quan của sự việc, do đó mà tưởng như không làm gì hết.

537. Con người theo lẽ Vô vi chấp nhận các quan hệ khách quan, không việc gì chống lại nó. Anh ta đạt được cái lợi của mình bằng cách sử dụng các quan hệ theo lợi ích của mình vì “Trời có lẽ của Trời, người có lẽ của người”.

538. Đạo vắng lặng ở vào nơi không có chỗ đứng. Nó trống rỗng không ai biết nó ở đâu.

539. Phải lớn đến mức độ không thể lường, phải sâu đến mức độ không thể đo.

540. Những hành vi lặng lẽ, những công việc nhỏ lẻ người khác không thể nhận ra thì lại điểm bùng phát của một điều gì đó khi tích tụ đủ lực. Đạo là thứ không thấy ở cái lớn nhưng hiện diện trong cái nhỏ.

Photo : 9810re

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân