5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 20/9/2021

1541-1545

1541. Trực giác không thuộc về hệ thống, còn có mấy thứ có thể không thuộc hệ thống, đó là “tri giác” hoặc “nhìn thấu” hoặc “trí thông minh”. Đây là vài bằng chứng chứng tỏ hệ thống không phải là tất cả mọi thứ.

1542. Có khá nhiều lần con người đã có thể nhìn thấu vào những hệ thống riêng biệt, hoặc trở nên ý thức về một điều gì đó và đã tạo được những thay đổi lớn. Họ là những người đã có được một sự thay đổi triệt để trong một lĩnh vực có giới hạn.

1543. Tư duy không bao giờ chỉ là tư duy, nó còn là trạng thái của thân xác, là cảm giác, là các dây thần kinh. Dù bất cứ cái gì xảy ra trong phần trí tuệ đều được kết nối với mọi thứ khác. Nó tuôn ra nhanh tới mức bạn không thể giữ nguyên nó ở một chỗ. Một số kiểu tư duy sẽ đẻ ra hoặc cảm giác sướng hoặc cảm giác đau – hoặc ít nhất cũng là kí ức về một trong những cảm giác ấy.

1544. Nếu bạn lao mình vào suy nghĩ tích cực để tìm cách vượt qua những tư duy tiêu cực, thì những tư duy tiêu cực vẫn cứ hoạt động như thường. Thế vẫn là không mạch lạc. Khi những tư duy tiêu cực đã ăn sâu vào bạn thì việc chỉ lao vào những tư duy tích cực là chưa đủ, vì tư duy tiêu cực vẫn không ngừng hoạt động và sẽ gây rối ở những nơi khác.

1545. Quá trình tư duy có thể có một thói nghiện. Trên thực tế, đây là một trong những thứ kìm giữ chúng ta. Quá trình tư duy vừa là một quá trình sinh lí học thần kinh, vừa là một quá trình trí tuệ lại vừa mang tính cảm xúc. Nó có cả những yếu tố vật lí lẫn cả những yếu tố hóa học. Mỗi lần bạn suy nghĩ thì quá trình phân phối máu lại xoay vần đủ kiểu và bên trong cơ thể xuất hiện các loại thay đổi; có những sóng điện não có thể đo được, và có những điều không bao giờ tách được khỏi quá trình đó.

Vậy nếu bạn thay đổi quá trình này về mặt vật lí – chẳng hạn bằng cách đưa ma túy vào cơ thể – bạn sẽ làm thay đổi cả hệ thống.

Photo Ig

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân