5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 7/6/2020

 

Ngày viết 3/2/2013. Ghi chép 36 – 40.

36. Anh sẵn sàng đổi cả thiên đường để gặp em.

37. “Khi tôi nghĩ về tất cả những thứ kinh khủng mà tôi đã học ở trường, thật là một điều kì diệu là tôi vẫn có thể suy nghĩ bình thường”. Simon and Gàunkel.

38. Khu Địa đàng đã mất nhưng tôi đã tìm thấy chàng.

39. Trong một xã hội bị tính dục ám ảnh, chẳng ai hài lòng với cái mà họ có.

40. Chỉ vì tiền thì thật ảm đạm, vì tri thức thì quá ranh ma mà tuổi trẻ thì giống như một thứ phấn hoa đang rộ bay tung khắp bầu trời và làm điều đó mà không thèm hỏi tại sao. Stephen Benet

Photo pinterest

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận