5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 7/8/2020

Ngày viết 4/12/2013. 341-345

341. Trong một ngày, cố gắng đừng phóng đại hay tô điểm cho bản thân mà hãy nhìn một cách thẳng thắn vào những gì mình đã làm được và chưa được.

342. Bộ óc sáng suốt luôn nghĩ về những ý tưởng, còn bộ óc tối tăm chỉ biết bàn tán về những người khác.

343. Bản thân bạn là ngọn nguồn của mọi sức mạnh. Bạn là người định hướng cho đời mình. Bạn tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc hay bất hạnh của đời mình. Bạn là người lái con tàu số mệnh chứ không phải là một hành khách nào khác.

344. Những người làm chủ cuộc đời của mình. luôn suy nghĩ trước khi hành động. Họ biết mình không thể điều khiển những gì sẽ xảy đến, nhưng họ tin rằng mình có thể quyết định rằng nên làm điều gì”

345. Bốn cốt lõi để phát triển bản thân:

Nhận thức: khách quan xem xét những suy nghĩ và hành động của bản thân mình.

Lương tâm: lắng nghe tiếng nói của lòng mình và biết đâu là đúng, là sai.

Óc tưởng tượng: nhìn thấy trước những khả năng sắp sửa xảy ra.

Ý chí: để có được sức mạnh thực hiện sự lựa chọn.

Photo : Livinginmars

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận