5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 8/7/2020

Ngày viết 30/6/2013. 191-195

191. Sự thèm muốn là điều dẫn dắt thói quen và tìm ra cách nảy sinh thói quen mới chính là đem sự thèm muốn vào thói quen đó.

192. Nếu muốn thay đổi thói quen, hãy tìm một hành vi thay thế và hành vi đó phải chắc có nhiều lợi ích hơn thói quen cũ.

193. Những người thể hiện xuất sắc nhất là những người bị ám ảnh nhất bởi việc liên tục lặp lại thói quen tốt.

194. Sự mất kiểm soát của một cá nhân trước việc mua sắm là khi đứng trước một sự kiện quan trọng. Thói quen phải có trang phục mới sẽ kích hoạt thói quen mua sắm mà cá nhân đang cố gắng từ bỏ.

195. Nếu bạn muốn xây dựng cái mới để thay đổi thói quen trải nghiệm của người dùng, hãy gọi nó là “một cách trải nghiệm khác” chứ không phải một thói quen mới. Như vậy cộng đồng sẽ dễ chấp nhận hơn.

Photo : The training manual

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân