7/3/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN

1336-1340

1336. Có thể nói, Tạo hóa càng hiếu SINH bao nhiêu, càng hiếu SÁT bấy nhiêu. Chỉ trong những lúc hăng say hủy diệt mà cái ý nghĩa Sáng tạo thiêng liêng mới hiển lộ ra. Chỉ trong cái Chết mới thấy thoát lên cái Sống vô tận của Trời Đất.

1337. Với Đạo, luân lý chỉ là vấn đề nhân tạo mang tính cách xã hội của phàm nhân chứ không liên quan tới Chân lý, đến siêu hình, đứng ngoài vòng luân lý đạo đức. Thượng đế không Thiện, không Ác, không Tốt, không Xấu.

1338. Tụ và tán là những hành động tự nhiên trong trời đất. Tụ là sinh, tán là tử. Đạo vừa Tụ vừa Tán. Đó là một mở một đóng, một hô một hấp của Thiên nhiên.

1339. Hậu quả của những hành động hủy diệt hay phá vỡ phải được chúng ta chấp nhận như một cái luật thiên nhiên, và chính trong sự chấp nhận đó mới có được sự giải thoát. Đừng hối tiếc tại sao anh sinh ra phải như thế, và phải làm những gì phải làm.

1340. Vũ trụ mà càng bị phân tán và tan rã là được đi vào đêm tối của cõi HƯ VÔ, và chấm dứt được mọi sự phân biệt trong Không gian và Thời gian…Thời gian vừa cấu tạo mà cũng vừa hủy diệt không ngừng.

Photo Ebitimes

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân