AI – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ THAO TÚNG HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI NGÀY NAY NHƯ THẾ NÀO?

AI – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ THAO TÚNG HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI NGÀY NAY NHƯ THẾ NÀO? AI – Trí tuệ nhân tạo chính là một trong những phát minh ngoạn mục nhất trong lịch sử nhân loại. Có lẽ không một phát minh nào đã được con người …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân