NHỮNG LÝ DO KHIẾN TRIẾT HỌC KHẮC KỶ CÓ GIÁ TRỊ TRONG MỌI THỜI ĐẠI.

  Dù Triết học Khắc kỷ đã từng biến mất khỏi lịch sử gần 1000 năm, rồi bị quên lãng bởi những tư tưởng, triết học mới của Phương Tây. Nhưng qua thời gian, qua những con người đã thay đổi lối sống và cả sự nghiệp của mình, đã chứng minh được chủ nghĩa …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân