5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 10/7/2020

Ngày viết 7/7/2013. 201-205 201. Khi viết các chia sẻ trên mạng xã hội, hãy nói về “bạn” 2-3 lần mới nói đến “tôi”. Điều này sẽ làm người đọc cảm thấy họ là người được nói đến dù bạn là người ra. Đây là sự lôi cuốn cơ bản. 202. Hãy viết những câu …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân