GIẢI TRÍ CHỈ LÀ SỰ HƯ VÔ CHỨ KHÔNG PHẢI PHẦN THƯỞNG THÚ VỊ

Mấy hôm nữa là 21 tháng 10, tròn một tháng mình trong chế độ 80% ăn – ngủ – nghỉ và 20% đọc, viết hoặc làm bất cứ thứ gì có thể sau khi tiêm vaccine.   Trong thời gian tĩnh dưỡng đó, mình đã chủ động rời xa như thói quen đã thiết lập …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân