SỰ ẢO TƯỞNG VÀ VÔ GIÁ TRỊ  CỦA HỆ THỐNG THƯỜNG/PHẠT ĐEM LẠI CHO CHÚNG TA

  Đa số các nền tảng truyền thông, giải trí cho tới trong gia đình, tôn giáo, trường học, văn phòng, công sở thậm chí là cả trong quân đội trên khắp thế giới đều áp dụng cơ chế Thưởng/ Phạt để vận hành hệ thống, gia tăng năng suất học tập, làm việc cũng …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân