HỒNG LÂU MỘNG – BỘ TIỂU THUYẾT HAY NHẤT MÌNH ĐỌC TRONG NĂM 2020

*Bài viết rất dài nhưng để viết về những cái hay một bộ tiểu thuyết dài 2000 trang thì mình đã cố hết sức rồi. 26 NGÀY ĐỌC 2000 TRANG TIỂU THUYẾT VIẾT TRONG 10 NĂM VÀ 5 LẦN CHỈNH SỬA Trong mấy năm trước, mình liên tục né tránh đọc bộ Hồng lâu mộng …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân