REVIEW TÀN NGÀY ĐỂ LẠI – SAU KHI TẤT CẢ NĂM THÁNG QUA ĐI, CHÚNG TA SẼ CÒN LẠI ĐIỀU Gì?

Điều đầu tiên phải thừa nhận rằng bìa sách của Tàn ngày để lại rất đẹp, cầm sách mà mình tưởng như đang đặt tay lên một bức tranh sơn dầu. Bìa bên ngoài đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp bằng điện thoại. Điều ấn tượng thứ hai là sau khi đọc xong …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân