17/2/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN 1271-1275 1271. khi tâm trí ta là một khối dầy đặc những thành kiến cá nhân và chủng tộc, những thành kiến xã hội cố định truyền thống của cả ngàn muôn đời kết hợp mà ta đã đặt cho nó cái tên …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân