PHÂN TÍCH JUSTICE LEAGUE CỦA ZACK SNYDER DƯỚI CÁI NHÌN TÔN GIÁO

Trong review này mình sẽ không bàn đến việc so sánh các chi tiết, thủ pháp, kỹ xảo, tình tiết cùng ba nghìn cái tủn mủn khác giữa phiên bản Justice League 2017 của Joss Whedon và 2021 của Zack Snyder. (Điều này đã có hàng trăm review của các cá nhân lẫn website và …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân