Đừng vì bản thân mà không thương một ai đó

Chuyện trước đây, tôi với em có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, lỗi của em nhiều nhưng là tại tôi vô tư không để ý tới những rung động nhạy cảm của em. Những lúc đó tôi với em đều kết thúc trong tranh cãi và nước mắt. Tôi im lặng vì em không …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân