TENET – SÁNG TẠO LÀ CẦN RẤT NHIỀU SỰ DŨNG CẢM

ĐỪNG CỐ HIỂU HÃY CẢM NHẬN Review này mình sẽ dẹp bỏ những định luật, những giả thuyết hay nguyên tắc vật lý mà nhiều người khác đã viết, đã bàn như nghịch lý ông nội, định luật Entrophy… được đề cập trong phim. Thay vì thế mình sẽ tập trung vào vài tình tiết …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân