NHỮNG YẾU TỐ LỊCH SỬ TRONG PHIM THE LORD OF THE RINGS – THE TWO TOWER (HAI TOÀ THÁP)

  *Bài viết dựa trên suy diễn, lập luận và quan điểm của cá nhân mình. BẮT ĐẦU TỪ DIỄN BIẾN TRONG PHIM Trong phần 2 của The lord of the rings – The Two towers xoay quanh trận Helm’s Deep giữa lực lượng phòng thủ do vua của Rohan là Theoden chỉ huy cùng …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân