NGHỊCH LÝ VỀ SỰ LỰA CHỌN CỦA NHỮNG THIÊN TÀI

Có một kiểu giai thoại rất phổ biến khi kể về những thiên tài trong mọi lĩnh vực là họ chết trong bất hạnh, nghèo khó và tài năng bị chối từ. Những ví dụ tiêu biểu là Mozart trong âm nhạc, Vincent Van Gogh trong hội hoạ hay James Joyce trong văn chương. Nhưng …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân