TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ SỰ THẬT ĐỀU KHÔNG TỒN TẠI TRONG THẾ GIỚI QUAN CỦA ĐÁM ĐÔNG

  Ngày 7 tháng 10 mình có up lên nền tảng Spiderum bài viết “Sự độc hại trong những giá trị mà phim truyền hình đang ra sức truyền tải”. Ngay phần tóm tắt, mình đã viết rõ rằng “Bài viết dựa trên quan điểm của cá nhân” để cho bất cứ ai cũng hiểu …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân