NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI KIẾM TIỀN VÀ TIÊU TIỀN NHƯ THẾ NÀO?

Có bạn biết mình đang đọc cuốn tiểu sử về Vua dầu mỏ John Davidson Rockefeller inbox hỏi mình rằng con số 400 tỷ đô-la là có thật không hay chỉ là thổi phồng? Nếu có thật là bao gồm cổ phiếu, bất động sản hay chỉ tiền mặt, em đọc thì thấy có người …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân