10/11/2021

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 10/11/2021
 
1706-1710
 
1706. Tự do là một cái gì đó sâu sắc hơn nhiều so với nghĩa đen. Hãy thử hình dung một nghệ sĩ, một nghệ sĩ đầy sáng tạo, đang sáng tác một tác phẩm nghệ thuật. Trong việc này có rất nhiều sự ngẫu nhiên có thể xảy ra :những cách bố trí chất liệu ở nơi này nơi kia và bằng vào nhiều kĩ thuật khác nhau. Nó được để ngỏ.
 
Đó là lĩnh vực trong đó anh ta có khả năng hoạt động. Nhưng sau đó, xuất phát từ một vài sự nhận biết bằng vào tri giác – bằng vào một vài cảm nhận về tính tất yếu nội tại, một vài sự tri giác đầy chất sáng tạo về tính tất yếu – anh ta phải bắt đầu phát triển dần cách thể hiện tác phẩm. Bằng không thì tác phẩm sẽ không có tính mạch lạc, không có giá trị gì hoặc chẳng nói lên gì hết. Nói cách khác tự do là sự nhận biết đầy sáng tạo bằng vào tri giác về một tầm độ, một trật tự, một cảnh giới mới mẻ của tính tất yếu.
 
1707. Tất cả những ai có thể hành động một cách tự do đều là những kẻ bàng quan ngây thơ. Nhưng chính thế mới là sáng tạo. Và chính sự sáng tạo này cũng có thể là một phần của khoa học và công nghệ, và đã tạo ra đủ mọi thứ. Thực vậy, toàn bộ những gì ta từng sáng tạo ra đều là theo cách ấy.
 
Tự do là sự tri giác thấy và sự sáng tạo ra một trật tự, một cảnh giới mới của tính tất yếu. Theo cách nghĩ ấy, ta có quyền nói rằng tính tất yếu bao hàm trong tự do. Nói cách khác, ta không thể thoát khỏi tính tất yếu, nhưng tự do lại là trên hết.
 
1708. Nếu nhà soạn nhạc là một nghệ sĩ đích thực thì đằng sau quá trình đó có một sự tất yếu. Khi ai đó đưa ra một trật tự một cảnh giới mới của tính tất yếu, những người khác có thể không thấy được ngay tức khắc và họ chỉ coi nó như một sự ngẫu nhiên.
 
Chính Mozart nói rằng trong một lúc ông đã nhìn thấy toàn bộ bản nhạc. Bằng cách nào đó ông đã nhìn thấy toàn bộ tính tất yếu của nó và sau đó ông triển khai nó ra từ từ. Nếu sự thể đúng như vậy, thì tất cả đã được tạo ra chính bởi một chớp loé vĩ đại của nhìn thấu. Và bạn không thể nói được là nó từ đâu đến. Cũng giống như đối với nhìn thấu, sau khi được tạo ra nó tác động vào não và bộ não sẽ tính toán ra được hết – biểu diễn bản nhạc như thế nào, biểu diễn từng nốt nhạc riêng rẽ ra sao…
 
1709. Sáng tạo còn hơn là một cuộc vật lộn. Bạn phải vô cùng kiên trì với công việc ấy. Và nếu chúng ta cũng kiên trì theo đuổi cuộc đối thoại một cách hết sức nghiêm túc, thì biết đâu ta sẽ có được một cái gì đó rất sáng tạo và mới mẻ – có thể cuộc đối thoại của chúng ta sẽ trở thành một thế giới thu nhỏ, một hạt giống, rồi nó có thể sẽ được truyền bá rộng rãi.
 
Nói cách khác thì những cái thoạt nhìn chỉ là vô số những điều ngẫu nhiên vô nghĩa lại chính là môi trường để một số trật tự mới của tính tất yếu nảy nở. Và từ đó xuất hiện một truyền thống văn hóa mới, một xã hội mới.
 
1710. Não bộ và hệ thống sẽ để ngỏ cho một điều gì đó khác lạ tràn vào. Cái khác lạ ấy có thể là cái gì đó mang ý nghĩa sáng tạo, thậm chí mang ý nghĩa hoàn vũ – có thể giao tiếp với một cái gì đó vượt ra ngoài truyền thống văn hóa và xã hội.
 
Photo: Katesshelves
Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân