22/8/2021

1451-1455

1451. Để thu thập được hiểu biết về dạng thức của một vấn đề, bạn cần bắt đầu bằng việc sắp xếp lại vấn đề đó để nhìn nhận nó theo nhiều hướng khác nhau.

1452. Có vô số kinh nghiệm cho thấy tầm quan trọng trong việc sử dụng chữ viết, hình ảnh khi giải quyết một vấn đề nào đó. Người có khả năng viết hay vẽ ra các vấn đề sẽ sớm tìm ra cách thực hiện hơn là chỉ suy nghĩ.

1453. Khi vướng mắc một vấn đề, hãy nhìn nó theo nhiều cách khác nhau. Nếu một cách chưa được, hãy chuyển sang cách khác. Điều quan trọng là không được cố chấp chỉ nhìn vào một hướng.

1454. Một trong những chìa khoá cho sự thiên tài chính là khả năng mở rộng vấn đề, khiến nó trở thành trừu tượng và phức tạp hơn. Khi mở rộng phạm vi và trừu tượng hoá vấn đề, bạn sẽ nhận ra các chuỗi liên kết còn thiếu trong chính vấn đề tưởng như đã phức tạp đó. Một khi đã nhận ra những liên kết còn thiếu đó hãy dùng trí tưởng tượng của mình, sử dụng sự sáng tạo để làm rõ ý nghĩa của chúng.

1455. Từ ngữ và các hạt nhân nguyên tử đều giống nhau. Nếu các khối nguyên liệu đủ lớn, chuỗi phản ứng sẽ gây ra vụ nổ. Một từ mới bạn viết ra có thể bắt đầu cho một phản ứng khi nó va chạm với một từ khác và một dạng chuỗi phản ứng sáng tạo tiếp tục xảy ra. Đây là sự hình thành của một tác phẩm văn học hoặc một hệ thống triết lý mới.

Photo: lawstorygoe

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân