21/8/2021

1446-1450

1446. Suy nghĩ đúng đắn đi theo sự hiểu rõ về chính mình. Nếu không hiểu rõ về chính mình bạn không có nền tảng cho suy nghĩ đúng đắn, nếu không có hiểu rõ về chính mình thì bất kể điều gì bạn suy nghĩ đều là không đúng.

1447. Bạn càng biết về chính mình nhiều bao nhiêu càng có sự rõ ràng nhiều bấy nhiêu. Hiểu rõ về chính mình không có kết thúc. Đó là một con sông vô tận.

1448. Thay đổi chính mình, hiểu rõ về chính mình là cốt lõi, nếu không biết bạn là gì, không có nền tảng cho sự suy nghĩ đúng đắn, và nếu không hiểu rõ về chính bạn thì không thể có sự thay đổi.

1449. Để hiểu rõ về bản thân thì cần một sự tỉnh táo lạ thường của cái trí, bởi vì cái gọi là liên tục đang trải qua sự biến đổi, sự thay đổi và hề bị trói buộc vào bất cứ khái niệm nào.

1450. Trạng thái của sáng tạo không phải là sự trải nghiệm của cái tôi. Sáng tạo hiện diện khi cái tôi không còn, bởi vì sáng tạo của trí năng, không thuộc cái trí, không tự chiếu rọi, sáng tạo là cái gì đó vượt khỏi tất cả trải nghiệm.

Photo : hancollectsclassics

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân