5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 15/10/2021

1626-1630 1626. Tư duy vận hành bằng cách điều kiện hóa. Nó buộc phải bị điều kiện hóa. Bạn cần đến sự điều kiện hóa mới học được một thứ tiếng, mới học cách viết được, hoặc mới làm mọi loại công việc khác được. Tuy nhiên, sự điều kiện hóa trở nên quá cứng …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 10/10/2021 1606-1010 1606. Bạn có vô vàn các biểu tượng, và biểu tượng tạo ra sự biểu hiện, nó biểu hiện sự vật hay sự việc lại một lần nữa xem như sự vật hay sự việc vốn thế. Nó đưa lại cho bạn một loại cảm giác về các …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 9/10/2021

1601-1605 1601. Một sự vật được nhận ra là do bởi nó khớp với một sự biểu hiện cụ thể – nó có thể là một trong những hình dạng có thể có theo sự biểu hiện đó. Và bất kì hình dạng nào thuộc loại đó đều làm các phản xạ hoạt động, kết …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 8/10/2021

1596-1600 1596. Ngôn từ, lời nói hay câu chữ là một cách để bộc lộ tư duy, để dễ nhận ra tư duy, bằng không thì nó thường tác động âm thầm không để cho bạn ý thức được. Nếu có một điều gì đó như ghê sợ khi nhìn thấy máu thì bạn sẽ …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 4/10/2021

1586-1590 1586. Khởi nguồn của giận dữ chỉ là một cảm xúc khó chịu trong đầu thế thôi, nhưng khi đã thể hiện nó ra thì cơ thể sẽ nắm bắt lấy và sau đó ta thấy cơn giận còn mang cả tính cảm xúc nữa. Và tiếp theo ta thấy ta cứ lớn tiếng …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 2/10/2021

1581-1585 1581. Việc ta nói gì thì không quan trọng, mà quan trọng là nói như thế nào. Sự to tiếng truyền tải một thông điệp khác cách nói chuyện điềm tĩnh và từ tốn. Nguồn gốc thực sự của vấn đề, đó là phản xạ của chính bạn. Cái bạn vừa vạch được ra …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 28/9/2021

1571-1575 1571. “Bị dồn ép” có nghĩa là “bị thúc từ bên trong”. Đôi khi bạn bị bó buộc; bó buộc tức là mạnh hơn một chút, một sự khẩn thiết mang tính ép buộc. Hoặc bị dồn ép. Hoặc có thể còn bị dồn đến chân tường nữa. Nhưng trước sau thì tất cả …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 26/9/2021

1561-1565 1561. Không có thứ tư duy nào hoàn toàn mạch lạc cả. Bản tính tự nhiên của tư duy nằm ở chỗ nó không phải là hoàn chỉnh. Rồi đây ta sẽ thảo luận về vấn đề này. Nhưng khi phát hiện thấy có sự không mạch lạc thì thái độ của ta có …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 25/9/2021

1556-1560 1556. Không phải là tất cả đều kết thúc bằng cái chết à. Nó phụ thuộc vào việc bạn định hiểu “tất cả” là thế nào. Vũ vũ trụ không kết thúc bằng cái chết. Cái vũ trụ hiện nay tự nó có thể thay đổi, nhưng bên ngoài đó có thể còn có …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 20/9/2021

1541-1545 1541. Trực giác không thuộc về hệ thống, còn có mấy thứ có thể không thuộc hệ thống, đó là “tri giác” hoặc “nhìn thấu” hoặc “trí thông minh”. Đây là vài bằng chứng chứng tỏ hệ thống không phải là tất cả mọi thứ. 1542. Có khá nhiều lần con người đã có …

Đọc tiếp