KHOẢN ĐẦU TƯ CÓ LÃI NHẤT CHÍNH LÀ BẢN THÂN BẠN

Để đạt được mục tiêu bạn muốn, bước đầu là tính luỹ các nguồn lực.

Khi hội tụ đủ nguồn lực, bạn mới có thể đầu tư.

Đọc chính là một trong những nguồn lực bạn cần tích luỹ ngay từ bây giờ.
Bạn sẽ có thêm 15 ngày nếu mỗi ngày bớt đi 60 phút lướt phone.
Thời gian thặng dư của bạn sẽ lên tới 21.900 phút.
Nếu bạn dành 15 ngày để đọc sách thì bạn sẽ đọc được xấp xỉ 21.900 trang sách khổ thông thường.
Nếu cuốn sách bạn đọc dày 300 trang, như thế bạn đã đọc được 73 cuốn sách.
Như thế bạn đã tiến bộ không chỉ 1% mà là 1000% với 15 ngày bớt vào net.

Chúng ta ai cũng sở hữu 2 tài khoản.
Tài khoản 1 người khác trả cho bạn và có tính ngắn hạn.
Tài khoản 2 bạn trả cho chính mình và có tính dài hạn.
Người khác chỉ có thể trả cho bạn tiền. Nhưng ngoài tiền, bạn còn trả cho mình sức khoẻ và kiến thức.
Thời gian là tiền bạc bạn dùng để đầu tư. Khoản đầu tư quan trọng nhất chính là đầu tư vào bản thân bạn.
Hãy thiết lập mục tiêu, học hỏi và hành động để biến khoản đầu tư đó thành những con số trong tài khoản của bạn.
Kết quả chỉ đến khi:
1. Thay đổi căn tính. Là những hành vi định hình con người bạn.
2. Thay đổi hành vi. Chọn những hành vi tốt thay vì hành vi xấu.
3. Thay đổi hệ thống. Là lựa chọn và quá trình tối ưu nhất bạn thực hiện trong mỗi ngày.
Như thế bạn sẽ đạt được kết quả, ngay cả khi không đặt ra mục tiêu.
Còn nếu tập trung vào kết quả ngay từ đầu, bạn sẽ không bao giờ đạt được thứ bạn khao khát.
Một trong số ít tip tôi làm việc hiệu quả và liên tục chia sẻ content với tần suất cao đến từ :
– take notes to do list mỗi ngày làm việc.
– xem lại các take notes trong sách, file viết, blog…
– tổng hợp và bắt đầu viết theo plan.
Đọc và học chính là input. Còn viết là output.
Viết chính là cách tư duy hữu hiệu nhất giúp gia tăng năng suất làm việc.
Viết cũng chính là bộ nhớ và dữ liệu đã được bạn phân loại và có thể áp dụng ngay vào công việc và thực tế.
Khi bạn viết bạn chia sẻ tầm nhìn của mình.
Khi bạn viết bạn thấu hiểu chính mình.
Hãy đầu tư những khoản thời gian của quý giá của mình, để bắt đầu viết ngay từ hôm nay
Nhân.
Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân