25/8/2021

1461-1465

1461. Cách thức vượt ra ngoài là nhận biết, cách thức vượt ra nhận biết là tĩnh tâm, là thiền định.

1462. Tâm trí bị mù. Nó chưa bao giờ biết tới cái gì nhưng nó là một kẻ giả vờ vĩ đại. Nó giả vờ hết mọi thứ.

1463. Hãy làm việc vượt trên bản thân bạn. Hãy tập trung, rất tập trung. Khi bạn tập trung thì bạn không hiện hữu. Khi bạn tập trung thì cội nguồn bắt đầu vận hành. Bạn là một lối đi, vũ trụ bắt đầu tuôn chảy qua bạn.

1464. Con người là năng lượng. Bạn là năng lượng nên giống như đám mây không biên giới, mây tan ra và hội nhập với sự tồn tại

1465. Có nhiều kiểu khách, nhưng hãy nhớ mình là chủ nhà. Hãy vẫn còn trong tính chủ nhà của mình. Cây cầu bị gãy, khoảnh khắc cây cầu bị gãy thì hiện tượng từ bỏ xảy ra. Bạn là trong nó và không phải là nó. Bạn có đó trong khách mà vẫn là chủ nhà. Bạn không cần trốn thoát khỏi khách.

Photo: c.c_c21

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân