28/12/2020

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

NHỮNG GHI CHÉP NÀY DÀNH CHO BẠN

Ngày viết 16/3/2016 1061-1065

1061. Niềm tin là sự đảm bảo cho những điều được hi vọng, là vật chứng cho những gì chưa được nhìn thấy.

1062. Trái với tri thức khoa học, hầu như không có phát minh hay công nghệ nào được bắt đầu từ thiết kế hay được lên kế hoạch trước. Chiến lược dành cho các nhà khám phá và doanh nhân chính là ít dựa vào quy hoạch từ trên xuống dưới mà tập trung tối đa vào việc chắp nối, nhận diện các cơ hội ngay khi chúng xuất hiện.

1063. Sức mạnh vĩ đại của hệ thống thị trường tự do chính là các nhà điều hành công ty không cần phải biết điều gì đang xảy ra nhưng vẫn đạt được thành công to lớn bằng một tầm nhìn và hành động hoàn toàn vô tư.

1064. Dữ liệu của lịch sử giúp bạn nhận ra rằng lịch sử di chuyển về phía trước chứ không lùi về phía sau và lộn xộn hơn rất nhiều so với những vì được thuận lại.

1065. Việc dự đoán đòi hỏi phải biết về kiến thức các công nghệ được khám phá trong tương lai. Nhưng chính kiến thức đó sẽ gần như cho phép bạn bắt đầu phát triển công nghệ đó ngay bây giờ. Chúng ta không biết được những gì mình sẽ biết cho tới khi sản phẩm hay ý tưởng được cụ thể hoá.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận