29/8/2021

1476-1480

1476. Thông tin luôn là thứ bên ngoài, mấu chốt vẫn là cách phân biệt và xử lý thông tin.

1477. Hãy cân nhắc trả lời câu hỏi người khác muốn hỏi bạn, nhưng hãy trả lời câu hỏi mà bạn muốn trả lời.

1478. Ý thức là một loại năng lượng của sự sống. Nó lưu động, kết hợp, phân tán và biến đổi giống như mạng internet.

1479. Tất cả luôn đặc biệt chú ý tới sự việc xuất hiện ngay lần đầu tiên, và ký ức về những sự việc đang xảy ra trước mắt, dường như lúc nào cũng sâu sắc hơn so với những việc đã qua.

1480. Mấu chốt của thành công hay thất bại của một xã hội là biết nên duy trì những giá trị cốt lõi nào, nên từ bỏ những giá trị nào và thay thế bằng những giá trị mới khi thời gian thay đổi.

Photo : Honeybeemillbooks

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân