30/3/2021

1366-1370

1366. Uống rượu mà đến chếnh choáng thì rượu lạt mùi, cạn hứng. Xem hoa mà đến lúc hoa nở đã nở quá rồi, thì hoa đã tàn hương sắc. Việc thiên hạ mà đến lúc quá đắc ý, chính là lúc không hay. Học Đạo quý ở chỗ đắc trung, hễ quá trung là cơ nguy sắp đến. Đừng để say quá thì mới dừng, cũng đừng đợi hoa nở quá thì mới xem.

1367. Dưới con mắt của người đại giác, sống là một cuộc sáng tạo không ngừng, chưa bao giờ có sự lặp đi lặp lại rặt khuông một cái gì đã qua. Trên một thân cây cành lá sum sê, nhưng không một cành một lá nào giống hệt nhau…

1368. Cái mật pháp của các phép Tĩnh tọa hay Thiền tọa là cốt gây được cái TÂM KHÔNG, tự nhiên, vô cầu, vô niệm, để phục hồi CHÂN KHÍ, nguồn gốc của sinh mạng.

1369. Có biết quên thị phi, tâm mình mới thích ứng kịp với thời thế, không một cái gì còn lưu giữ, lấy gì có ký ức. Còn có chỗ ưa ghét, còn có chỗ lấy bỏ, thì không còn gọi được là TỰ DO TUYỆT ĐỐI nữa.

1370. Đừng cố tỏ ra khôn ngoan hơn những người khác. Nếu anh muốn sống một cuộc đời minh triết thì hãy sống nó theo những điều kiện của riêng mình, và trong mắt của chính mình.

Photo : Moon.Architectt

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân