31/12/2020

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

NHỮNG GHI CHÉP NÀY DÀNH CHO BẠN

31/12/2020

Ngày viết 29/3/2016 1076-1080

1076. Đừng bao giờ nói người khác phải làm gì, mà hãy nói họ nghĩ và phân tích vấn đề ra sao.

1077. Thông tin luôn là thứ bên ngoài, gốc rễ vẫn là cách phân tích và xử lý thông tin.

1078. Đừng trả lời câu hỏi người khác hỏi bạn, hãy trả lời câu hỏi mà bạn muốn trả lời.

1079. Ý thức là một loại năng lương của sự sống. Nó lưu động, giống như sự chuyển động của dòng nước.

1080. Tất cả luôn đặc biệt chú ý tới sự việc xuất hiện ngay lần đầu tiên, và ký ức về những sự việc đang xảy ra trước mặt, dường như lúc nào cũng sâu sắc hơn so với những gì đã qua.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân