31/8/2021

 

1481-1485

1481. Khó khăn thực sự là bạn nhận ra được những gì tiềm ẩn ở trong người và có khả năng sử dụng được nó như là của riêng mình. Sự thân chứng – nghĩa là cái nhìn thấu suốt vào sinh thể bạn, được gọi là đạt ngộ. Đạt ngộ là sự tỉnh thức từ một cơn mê dài.

1482. Đây là cái tâm đang dối gạt cái tâm rằng không có một cái tâm nào khác. Này tâm, đừng bao giờ để cho mình bị dối gạt bởi tâm.

1483. Điểm cuối của tâm cũng là điểm tận cùng của thế giới bởi vì thế giới do tâm tạo ra. Bạn nuôi dưỡng cái tâm, củng cố cái tâm, làm cho nó trở nên khả năng thiện xảo hay hữu hiệu.

1484. Trí tuệ không đến từ tâm. Trí tuệ chỉ phát khởi khi nào tân đã bị ném bỏ. Khi tâm bị dẹp qua một bên, trí tuệ hiện khởi.

1485. Hiện hữu gắn liền với tâm là một hiện hữu thiếu trí tuệ. Hiện hữu vượt ra ngoài tâm là một hiện hữu trí tuệ. Trí tuệ không phải là phẩm chất của tâm.

Photo : theslowtraveler

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận