5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 12/11/2020

Ngày viết 19/7/2015 831-835

831. Làm việc nhóm chỉ hiệu quả khi mỗi thành viên trong nhóm đều làm việc độc lập và tự giác với công việc của mình. Sẽ là một thảm hoạ khi một nhóm không ai ý thức được mình phải làm gì ngay từ đầu.

832. Khoảnh khắc xuất thần không đến bất ngờ mà xuất phát từ nỗ lực mà ta đã bỏ ra nghiên cứu những quan điểm mới và đấu tranh với vấn đề.

833. Khoảnh khắc xuất thần không phải là những khoảnh khắc đơn lẻ hay sự loé sáng đột ngột mà là một loạt các ánh chớp nhỏ hình thành dựa vào nhau nhưng với điều kiện bạn vẫn phải làm việc và hành động chứ không chỉ đứng chờ đợi khoảnh khắc xuất hiện. Sự nỗ lực là yếu tố cần thiết để tạo ra một giá trị cụ thể từ giây phút bất ngờ.

834. Thành công đến từ sự tôi luyện qua lửa đỏ, bị dồn ép tới mức tối đa, khi tính cách và sự tự tin đã được tôi luyện trong rất nhiều gian khổ.

835. Thực tế cho thấy bạn càng đi xa khỏi nơi chốn và thời gian hiện tại, bạn càng tưởng tượng ra nhiều điều mới mẻ, và từ điều này sẽ cung cấp một lối đi khác sẽ giải phóng trí tưởng tượng.
Photo Toppingsedin

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận