5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 13/12/2020

Ngày viết 4/1/2016 986-990

986. Biến một hành động cần tư duy thành tự động thì có thể thực hiện song song một hành động hay tư duy khác.

987. Cách duy nhất để tồn tại trong thời đại này là liên tục đưa ra ý tưởng mới, sáng chế mới và đem đến thế giới những gì mà nó không biết mình đang thiếu.

988. Điều làm nên một người thành công là khả năng tập trung suy nghĩ và điều khiển con tim. Ngoài ra họ có khả năng gây ảnh hưởng lên một số người khác để đạt được mục đích của mình.

989. Hãy tăng thêm một chút khó khăn vào điều cần nhớ, bạn sẽ có một sự tập trung lớn hơn và điều này sẽ giúp kiến thức bám rễ chắc chắn hơn trong não bộ.

990. Luôn có sự tương xứng. Bạn nghĩ mọi thứ đủ rồi và sẽ tìm thấy sự đầy đủ đó. Và nếu bạn nghĩ mọi thứ chưa đủ thì bạn sẽ luôn tìm thấy những thứ chưa đủ.

Photo Chapterofmay

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân