5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 12/12/2020

Ngày viết 26/12/2015 981-985

981. Hầu hết mọi người đều nhớ tới một điều, một thứ nào thu hút về cảm xúc hơn là mọi chi tiết của nó. Bởi bộ nhớ yêu những cảm xúc của một trải nghiệm hơn bất kì một khía cạnh nào khác.

982. Sự thức tỉnh cảm xúc luôn tập trung chú ý đến vấn đề chính của trải nghiệm hơn là các chi tiết bên ngoài trải nghiệm đó.

983. Nếu muốn ghi nhớ chính xác các vấn đề cụ thể, đừng bắt đầu với các chi tiết. Hãy bắt đầu với một ý chính một cách hệ thống thứ bậc, hãy tạo nên các chi tiết những khái niệm lớn đó.

984. Mùi hương có thể gợi lại ký ức và ảnh hưởng đến học tập và kinh doanh.

985. Sự ảnh hưởng của thị giác quá mạnh mẽ, nó có thể được sử dụng để xoa dịu nỗi đau trong ảo ảnh.

Photo : booksinreview

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân