5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 15/11/2020

Ngày viết 6/8/2015 846-850

846. Thời gian ở trong văn phòng không là gì cả, điều quan trọng là người ta làm được gì trong khoảng thời gian đó.

847. Nếu bạn không chú ý thì ngay cả những công việc nhỏ cũng có thể vượt khỏi sự kiểm soát của bạn.

848. Một trong những yếu tố then chốt của việc suy nghĩ đến những vấn đề lớn là sự tập trung hoàn toàn. Đó là một phẩm chất nhiều con người thành công. Họ luôn suy nghĩ, luôn bị thôi thúc, luôn chuyên chú vào công việc.

849. Nếu phải suy nghĩ theo cách nào đó, bạn nên nghĩ đến những vấn đề lớn. Hầu hết mọi người đều suy nghĩ về những việc tầm thường vì họ sợ thành công, sợ phải ra quyết định, sợ chiến thắng. Và điều đó giúp cho những người như bạn có được nhiều lợi thế.

850. Kiểu sống đơn giản trong cuộc đời này mà vẫn tạo được dấu ấn là gì?

Bạn hãy cứ đề ra mục tiêu rất cao, rồi cứ tiến tới, tiến tới để đạt được cái mình đang theo đuổi. Đôi khi kết quả không được như ý, nhưng trong hầu hết các trường hợp bạn vẫn đạt đến đích.

Photo Bookaline

 

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân