5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 19/7/2020

 

Ngày viết 19/8/2013. 246-250

246. Không phải ai cũng nhận thức được thế giới nội tâm của mình. Thế giới này vô cùng phong phú và rất sáng tạo.

247. Tại sao chỉ có một số ít cá nhân lại có thể vượt lên hàng triệu người trong một xã hội đáng chán? Vì nguyên tắc kỷ luật để nuôi dưỡng những con người kiệt xuất trong một thế giới không thiếu nhân tài, nhưng chỉ có 1 hạt giống trong 1 triệu hạt giống nở hoa – Đó sự kỷ luật.

248. Chú ý là thứ công cụ khiến bạn hoàn thiện bản thân.

249. Cách hoàn thành mọi công việc là “Làm 1 việc thôi và hoàn toàn tập trung vào nó”.

250. Con người hành động theo những gì họ nhớ, không phải theo những gì họ đã quên.

Photo Araltasher

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân