5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 18/7/2020.

Ngày viết 12/8/2013. 241-245.

241. Thế giới nội tâm có một tiềm năng lớn kinh khủng. Bao hàm một sức mạnh vô biên, một tri thức vô hạn và có thể thỏa mãn mọi nhu cầu. Khi bạn nắm được nó, vận dụng được nó thì mọi thứ bạn muốn ở bên trong sẽ cụ thể hoá ra bên ngoài.

242. Sự thành tựu và của cải đều dựa trên sự nhận thức. Mọi thu hoạch đều là kết quả không ngừng tích luỹ nhận thức. Một khi nhận thức bị gián đoạn hoặc bị phân tán, ngay lập tức công việc và mọi thứ bạn làm đều bị gián đoạn.

243. Các quan niệm đúng đắn là một thứ năng lượng tiềm tàng. Nó chỉ có thể thể hiện qua từng cá thể. Sự tập hợp của các ý thức có thể tạo ra quan niệm đúng đắn, khả dụng. Đó là mối quan hệ giữa tập thể và cá thể.

244. Kết quả sinh ra từ hành vi bản thân bạn, suy cho cùng đều là sản phẩm của suy nghĩ. Vì vậy muốn cho hành vi có kết quả tốt đẹp, bạn phải khống chế và điều khiến được tư tưởng, đó là điều cơ bản.

245. Thế giới nội tâm là nguồn gốc của mọi lực lượng và sức mạnh. Bạn có thể khống chế được nó, nhưng bạn phải có nhận thức chính xác và thực hành nhận thức đó.

Photo : Lucy dye music

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân