5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 19/9/2020

Ngày viết 25/7/2014 556-590 556. Sự việc là hành động, hành động là theo lời mà làm. Cái khôn thì không theo một sự nhất định. 557. Sách là lời nói, lời do cái khôn mà ra, còn cái khôn không nằm trong sách. Cho nên kẻ khôn không lấy lời mà dạy, kẻ thông …

Đọc tiếp

CHUYỆN Ở HỒ LUÂN HỒI

  1. Nusi và người áo trắng. Tôi chia tay Nusi vào ngày 23 Âm lịch. Ban đầu là tình đơn phương, về sau thì yêu thật nhưng ngắn ngủi lắm. Tôi tin chắc chuyện này sẽ tạo nên hàng tràng cười vỡ ruột cho đám bạn, nếu bất chợt cao hứng tôi để lộ …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 18/7/2020.

Ngày viết 12/8/2013. 241-245. 241. Thế giới nội tâm có một tiềm năng lớn kinh khủng. Bao hàm một sức mạnh vô biên, một tri thức vô hạn và có thể thỏa mãn mọi nhu cầu. Khi bạn nắm được nó, vận dụng được nó thì mọi thứ bạn muốn ở bên trong sẽ cụ …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân