CON ĐƯỜNG CỦA SỰ THẬT

Wiliam xứ Rubruck là một nhà du hành và cũng là tu sĩ dòng Francisco (Phan Sinh) vào thế kỷ 13. Bằng niềm tin vào Chúa khi cho rằng mình sẽ cảm hoá rất nhiều kẻ man rợ đi theo vào đức tin của mình, William đã mạo hiểm chu du tới tận Mông Cổ …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 19/9/2020

Ngày viết 25/7/2014 556-590 556. Sự việc là hành động, hành động là theo lời mà làm. Cái khôn thì không theo một sự nhất định. 557. Sách là lời nói, lời do cái khôn mà ra, còn cái khôn không nằm trong sách. Cho nên kẻ khôn không lấy lời mà dạy, kẻ thông …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 16/9/2020

Ngày viết 6/7/2014 541-545 541. Làm việc phải có Đạo. Khi thấy cái thu vào được nhiều mà cái đưa ra thì ít có thể đừng làm. Đừng chỉ tính cái đưa vào mà không tính cái đưa ra. Cái đưa ra gấp đôi cái thu vào mà không biết cái hại của nó thì …

Đọc tiếp