5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 19/9/2020

Ngày viết 25/7/2014 556-590

556. Sự việc là hành động, hành động là theo lời mà làm. Cái khôn thì không theo một sự nhất định.

557. Sách là lời nói, lời do cái khôn mà ra, còn cái khôn không nằm trong sách. Cho nên kẻ khôn không lấy lời mà dạy, kẻ thông tuệ không chứa sách đầy rương.

558. Phải học cái không học, học cái không học để trở về cái người ta cho là sai nhưng kỳ thực do không hiểu nên cho đấy là sai.

559. Tai và mắt kiệt sức vì âm thanh và màu sắc, tinh thần thì kiệt sức vì cái vẻ bên ngoài, cho nên bên trong không có chủ. Bên trong không có chủ thì dù hoạ hay phúc có lớn như cái gò, có to như ngọn núi cũng khó mà biết được. Vì thế “không ra khỏi cửa lớn có thể biết chuyện thiên hạ, không nhìn ra cửa sổ có thể biết đạo trời”. Sự sáng suốt không rời bỏ cái bên trong mình.

560. Cái quý của việc làm gì đó là người với việc đó phải hoà với nhau. Sau đó mới có thể tiến nhanh và đi xa. Nếu bạn đi sau thì muốn vượt qua mình, đi trước thì sợ người vượt qua. Việc cùng nhau chạy đua trên đường, tranh nhau đi xa nếu không được đi trước thì phải theo sau. Nhưng chạy trước hay sau thì bạn đều nghĩ đến người thì bạn làm sao hoà làm một với việc mình đang làm được. Nếu thế thì bạn sẽ là người chạy sau.

Photo : The Arrival

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân