5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 20/6/2020

Ngày viết 1/4/2013. 101-105.

101. Tin vào chính mình là một điều khó thực hiện. Sẽ có những lúc bạn cũng không còn tin vào chính mình. Và khi lúc đó đến, hãy lấy toàn bộ ý chí còn lại đặt nó vào một niềm tin mong manh mà chính bạn thực sự không chắc chắn về mình.

102. Bạn đừng bao giờ nghe theo quan điểm của các chuyên gia. Bạn chỉ có một cuộc đời và bạn sẽ mắc tất cả các sai lầm của mình, nhưng bạn cũng sẽ học hỏi được rất nhiều và đó là cách bạn thực sự sống.

103. Bạn phải thực sự bắt bàn tay mình làm việc và viết ra những suy nghĩ của mình. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ hiểu được mọi thứ trong suy nghĩ có ý nghĩa thế nào với bạn.

104. Bạn không thể tìm năng lượng để duy trì công việc, tạo ra hệ miễn dịch ở đâu khác ngoài chính trong thể xác của bạn.

105. Con người không thể nào trải qua một ngày mà không có những suy nghĩ phản hiện thực. Nếu như không có khả năng tưởng tượng về một thế giới khác hẳn với hiện thực, và sau đó cũng không thể hành động để biến thế giới tưởng tượng ấy thành sự thật, con người không bao giờ có thể tồn tại như một thực thể cao cấp nhất qua hàng trăm triệu năm.

Photo: Bill Gates.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân