5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 30/10/2020

Ngày viết 2/5/2015 766-770 766. Một người không có quyền lực nào thấp hơn hoặc vượt xa hơn là quyền làm chủ bản thân. 767. Trong thế giới ngày nay tồn tại nhiều thứ xao nhãng, chúng chuyển hướng sự chú ý của bạn khỏi những việc phải làm, những hành động tạo nên thành … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 21/10/2020

Ngày viết 7/3/2015 721-725 721. Suy nghĩ là việc khó nhất trên đời. Đó có lẽ là lý do hiếm người có thể ngồi lại lâu với suy nghĩ của mình. 722. Có hai trạng thái đau đớn : do kỉ luật và hối tiếc. Tuân theo kỉ luật thì đau 1 còn hối tiếc … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 8/10/2020

  Ngày viết 29/11/2014 656-660. 656. Thái cực có nghĩa là lớn hơn hết, cao hơn hết hoặc trước hết cả. Thái cực cũng như Đạo, nó sinh ra Lưỡng nghi, Tứ tượng, Bát quái tức “Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, ba sinh vạn vật”. 657. Biết được cái sắp đến thì … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 29/9/2020

Ngày viết 1/10/2014 606-610 606. Tinh hoa được tạo ra theo nguyên tắc tự nhiên hình thành trong sự sáng suốt khi một nhóm nhỏ được chọn lọc và làm việc với nhau. Nhóm này giống như Chúa tể của những chiếc nhẫn, cai trị tất cả, nắm quyền tất cả. Sở dĩ như vậy … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 26/9/2020

Ngày viết 15/9/2020 591-595 591. Khi không có mục đích rõ ràng ta trở nên trung thành kì lạ với những việc vặt vãnh vớ vẩn. 592. Kĩ năng quan trọng nhất mà bạn cần học ngay bây giờ không phải những việc cần làm mà là học cách kiểm soát bản thân khỏi những … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 18/9/2020

Ngày viết 20/7/2014 551-555 551. Một khi đã xác lập cái mình lấy và cái mình bỏ rồi dù có thấy những vật mình thích cũng không cho nó lôi cuốn mình. Không thể lôi cuốn thì gọi là “Không nhổ”. Một khi nắm chắc cái bản chất thì dù gặp cái mình muốn thì … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 17/9/2020

Ngày viết 14/7/2014 546-550 546. Làm trước khi có việc xảy ra, cử động trước khi có cái lý bộc lộ thì gọi là biết trước. Kẻ biết trước thì vô cớ mà có ý đoán định liều lĩnh. 547. Đạo là cái làm cho muôn vật thành ra như nó tồn tại hiện nay, … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 3/9/2020

Ngày viết 2/5/2014  476-480 476. Khi một người thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ của mình thì người ấy sẽ ngạc nhiên thấy sự việc thay đổi mau chóng. Ta hấp dẫn cái gì giống mình chứ không hấp dẫn cái gì ta cần. Số phận của bạn ở trong tay bạn, tất cả … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 2/9/2020

Ngày viết 25/4/2014  471-175 471. Một cái tên trở thành thương hiệu khi mọi người có thể liên hệ nó với một hệ thống cùng giá trị cũng như các lợi ích thật và ảo của nó. 472. Thành công chẳng khác gì một cái tủ với hàng nghìn ngăn kéo. Chia cuộc sống của … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 28/8/2020

Ngày viết 25/3/2014 446-450 446.Hãy cẩn thận, đừng tùy tiện thảo luận những vấn đề tối quan trọng với những người không quan trọng với bạn.” 447. Mọi thói quen, năng lực đều được duy trì và tăng cường bởi những hành động tương ứng của nó. Thói quen đi bộ, khiến ta trở thành … Read more