5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 18/11/2020

Ngày viết 24/8/2015 861-865

861. Con người tự tạo ra thành tựu cho mình và cũng không có tích sự gì cả. Thực tế chỉ với sự hành động, không có lời bào chữa cho những ai chỉ biết mơ mộng trong hư vô mà không làm gì cả. Những người này chạy trốn trước bản thân mình và nghĩa vụ của mình.

862. Có lẽ trí óc đã tạo ra đạo đức, thần thoại và cả tôn giáo rồi gắn cho tất cả sức mạnh của trí tuệ cảm xúc.

863. Nếu bạn rèn luyện vỏ não nghiêm ngặt bằng những phương pháp phân tích phê phán và xếp chặt vào đó những thông tin đã được kiểm chứng, thì vỏ não sẽ tái sắp xếp tất cả những thông tin đó rồi tạo ra các khái niệm mới bao gồm cả luân lý lẫn thần thoại và tôn giáo nữa.

864. Hãy giữ kỷ luật cho nhịp sống và làm việc của mình phải làm mỗi ngày cũng như phải biết đổ sinh lực vào những lúc cần thiết.

865. Tiến bộ về nhận thức là tư tưởng nền tảng, và cái biết luôn đi đôi với quyền lực. Một khi bạn nhận biết cái gì thì bạn cũng áp đặt toàn quyền lên nó. Nhận thức mang tới cho bạn quyền lực, và bạn có thể dùng quyền lực để phá hoại hoặc tái tạo thế giới bằng cái bạn nắm trong tay.

Photo Xlivingart

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân