5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 17/11/2020

Ngày viết 18/8/2015 856-860

856. Con người không phải chủ nhân của chính ngôi đền trong mình vì vô thức vượt trội nhiều so với ý thức. 90% quyết định của chúng ta có động cơ vơ thức.

857. Ai lĩnh hội những sự việc khác nhau, người đó trải nghiệm khác, và ai trải nghiệm khác thi tư duy sẽ khác.

858. Một xã hội được cấu thành bởi trao đổi tri giác và giao tiếp.

859. Người giao tiếp không chỉ đơn giản truyền đạt một thông tin, mà còn tổ chức một hệ thống với sự trợ giúp của ngôn ngữ, bất kể ngôn ngữ đó cấu tạo ra sao.

860. Các nguyên tử trao đổi với nhau tạo nên một thế giới khác, các vùng não giao tiếp với nhau qua đó tạo nên một hệ thống sinh thái khác. Đôi khi đó là điên rồ hoặc may mắn hơn là sáng tạo.

Photo Mybookgramm

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân